Publicat la 15.06.2022 ora 20:00
 

ANUNȚ privind cererea de furnizare de hardware TIC, dispozitive necesare dezvoltării produselor TIC, active necorporale

 

Informatii generale privind solicitantul:

Denumirea solicitantului: WIDECOM SYSTEMS S.R.L.
Adresa: Municipiul Brașov, Str. Barbu Lăutaru, nr.11, bloc 27, sc. C, ap.1, judetul Brașov, cod postal 500423, România
Cod de înregistrare fiscală RO 17395428,
Nr. de inregistrare la Registrul Comerţului J8/760/2005
Telefon: + 40 740 120041
E-mail: catalin.scarlat@wide.com.ro
Persoana de contact: Catalin Scarlat

Procedura de achizitie: Procedura competitiva aplicabila solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene –Ordinul nr. 1284/2016.

Titlul proiectului: “Solutie de management al identitatii si autentificare avansata folosind tehnologii convergente si asigurand nivele superioare de securitate pentru accesul la aplicatii si platforme critice: Legitim-ID“; Cod SMIS: 129617

Obiectul si locul de furnizare produse/prestare a serviciilor: Achiziționarea de hardware TIC, dispozitive necesare dezvoltării produselor TIC, active necorporale. Bunurile/Serviciile vor fi furnizate/prestate la punctul de lucru din Municipiul Brașov, Str. Traian, nr 48, ap.4, județul Brașov, cod poștal 500332, România.

Tipul si durata contractului: contract de furnizare si servicii, durata contractului: contract de furnizare și servicii, durata contractului: de la data semnării acestuia și până la finalizarea implementării proiectului “ Soluție de management al identității și autentificare avansată folosind tehnologii convergente și asigurând nivele superioare de securitate pentru accesul la aplicații și platforme critice: Legitim-ID “, SMIS 129617, Conform Contractului de Finanțare nr. 63/221_ap2/04.08.2020

Loc de furnizare/prestare: Municipiul Brașov, Str. Traian, nr.48, ap.4, judetul Brașov, cod postal 500332, România.

Coduri CPV:

32413100-2 - Rutere de rețea, 32424000-1 - Infrastructura de rețea, 48219500-1 - Pachete software pentru comutator (switch) sau ruter, 35121000-8 - Echipament de securitate, 48730000-4 - Pachete software de securitate, 48821000-9 – Servere de rețea, 30233140-4 - Dispozitive de stocare cu acces direct (DASD), 30233300-4 - Cititoare de carduri inteligente.

Valoarea estimata: 1.521.769,63 lei fără TVA, respectiv 1.810.905,86 lei inclusiv TVA. Prețul contractului nu se ajustează.

Data, locul si ora limita de depunere a ofertelor: 27.06.2022, ora 12:00, la adresa: Municipiul Brașov, Str. Traian, nr 48, ap.4, județul Brașov, cod poștal 500332, România, în timpul zilelor lucrătoare, telefon +40744441672, program orele 9-17.

Data, locul si ora deschiderii ofertelor: 27.06.2022, ora 12:30, la adresa: Municipiul Brașov, Str. Traian, nr 48, ap.4, județul Brașov, cod poștal 500332, România. Nu se organizează ședință publică de deschidere a ofertelor.

Data limită pentru depunerea solicitărilor de clarificări: 20 Iunie 2022.

Data limită pentru răspuns la solicitările de clarificări: 21 Iunie 2022.

Răspunsurile la solicitările de clarificări primite de la operatori economici vor fi aduse la cunoștința tuturor operatorilor economici interesați, respectiv prin publicarea răspunsului pe www.fonduri-ue.ro.

Depozite valorice și garanții solicitate: Nu

Contractul face parte dintr-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare: Da

Programul Operațional Competitivite; Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă; Prioritatea de investitii 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC; Obiectiv Specific OS 2.2 - Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economica;

Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Formalitati care trebuie indeplinite de operatorii economici in legatura cu participarea la procedura:

Ofertantii trebuie sa indeplineasca toate cerintele prevazute in prezenta documentatie. Documentatia poate fi obtinuta de la adresa: www.fonduri-ue.ro