Publicat la 21.04.2021
 

ANUNT privind achizitionarea de hardware TIC, dispozitive necesare dezvoltarii produselor TIC, achizitionarea de active necorporale - licenta software mediu de virtualizare pentru servere si realizare website

 

Informatii generale privind solicitantul:

Denumirea solicitantului: WIDECOM SYSTEMS S.R.L.
Adresa: Municipiul Brașov, Str. Barbu Lăutaru, nr.11, bloc 27, sc. C, ap.1, judetul Brașov, cod postal 500423, România
Cod de înregistrare fiscală RO 17395428,
Nr. de inregistrare la Registrul Comerţului J8/760/2005
Telefon: + 40 740 120041
E-mail: catalin.scarlat@wide.com.ro
Persoana de contact: Catalin Scarlat

Procedura de achizitie: Procedura competitiva aplicabila solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene –Ordinul nr. 1284/2016.

Titlul proiectului: “Solutie de management al identitatii si autentificare avansata folosind tehnologii convergente si asigurand nivele superioare de securitate pentru accesul la aplicatii si platforme critice: Legitim-ID“; Cod SMIS: 129617

Obiectul si locul de furnizare produse/prestare a serviciilor: achizitionarea de hardware TIC, dispozitive necesare dezvoltarii produselor TIC, achizitionarea de active necorporale - licenta software mediu de virtualizare pentru servere si realizare website. Bunurile/Serviciile vor fi furnizate/prestate la sediul din Municipiul Brașov, Str. Traian, nr.48, ap.4, judetul Brașov, cod postal 500332, România.

Tipul si durata contractului: contract de furnizare si servicii, durata contractului: de la data semnarii acestuia si pana la finalizarea implementarii proiectului “ Solutie de management al identitatii si autentificare avansata folosind tehnologii convergente si asigurand nivele superioare de securitate pentru accesul la aplicatii si platforme critice: Legitim-ID “, SMIS 129617, Conform Contractului de Finanţare nr. 63/221_ap2/04.08.2020.

Loc de furnizare/prestare: Municipiul Brașov, Str. Traian, nr.48, ap.4, judetul Brașov, cod postal 500332, România.

30213100-6 - Computer portabil; 48219300-9 - Pachete software de administrare;

72413000-8 - Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)

Valoarea estimata: 133,692.3 lei fara TVA, respectiv 159,093.84 lei inclusiv TVA. Pretul contractului nu se ajusteaza.

Data, locul si ora limita de depunere a ofertelor: 3 Mai 2021, ora 12:00, la adresa: Municipiul Brașov, Str. Traian, nr.48, ap.4, judetul Brașov, cod postal 500332, România.

Data, locul si ora deschiderii ofertelor: 3 Mai 2021, ora 12:30, la adresa: Municipiul Brașov, Str. Traian, nr.48, ap.4, judetul Brașov, cod postal 500332, România. Nu se organizeaza sedinta publica de deschidere a ofertelor.

Contractul face parte dintr-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare:
Da

Programul Operațional Competitivite; Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă; Prioritatea de investitii 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC; Obiectiv Specific OS 2.2 - Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economica;

Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Formalitati care trebuie indeplinite de operatorii economici in legatura cu participarea la procedura:

Ofertantii trebuie sa indeplineasca toate cerintele prevazute in prezenta documentatie. Documentatia poate fi obtinuta de la adresa: www.fonduri-ue.ro